НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ

В 2020 ГОДУ

Зельскі, А. Г. Хатынь. Трагедія беларускага народа = Хатынь. Трагедия белорусского народа = Khatyn. The tragedy of the Belarusian people/ А. Г. Зельскі. - 2-e выд. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2019. – 144 с. : іл. – (Беларусь. Трагедыя і праўда памяці).В 2019 ГОДУ
Яцкевіч, Н. А. Масюкоўшчына. Трагедыя савецкіх ваеннапалонных = Масюковщина. Трагедия советских военнопленных=  Masiukovshchina. Tragedy of Soviet prisoners of war/ Н. А. Яцкевіч, М. Г. Нікіцін. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2019. – 128 с. : іл. – (Беларусь. Трагедыя і праўда памяці).
Мушынскі, М. І. Летапіс жыцця і творчасці Івана Пятровіча Шамякіна/ М. І. Мушынски; навук. Рэд. И. В. Саверчанка; прадмова Т. С. Голуб. – Минск: Беларуская навука, 2020. – 683 с. : [20] л. ил.
Ваніна, В. НАША БЕЛАРУСЬ: для малодшага і сярэдняга школьнага ўзросту/ Ваольга Ваніна. – Мінск: “Пачатковая школа”, 2019. – 31 с. : іл.
Бітно, Г. М. Беларусь: вучым гісторыю, разважаем лагічна/ Г. М. Бітно, А. У. Камяк. – Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2019. – 46 с. : іл. – (Школа логікі).

В 2019 ГОДУ

Музеі ўстаноў адукацыі Рэспублікі Беларусь: даведнік/ рэдкал.: А. У. Ануфровіч і інш.: рэспубліканскі цэнтр экалогіі і краязнаўства. Мінск: Пачатковая школа, 2019. – 190 с.

В 2018 ГОДУ

Францыск Скарына: энцыклапедыя/ рэдкал.: У. У. Андрыевіч (гал. Рэд.) . – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя Пятруся Броўкі, 2017. – 568 с.:іл.

Падрыхтаваная ў год святкавання 500-годдзя беларускага і ўсходне-славянскага кнігадрукавання персанальная энцыклапедыя “Францыск Скарына” асвятляе жыццё і творчасць беларускага і ўсходнеславянскага першадрукара, асветніка Францыска Скарыны. Энцыклапедыя раскрывае шматгранны жыццёвы і творчы шлях Ф. Скарыны, аналізуе ўсе яго кнігі, іх змест, умовы падрыхтоўкі і мастацкае аздабленне, распавядае аб краінах і гарадах, з якімі быў звязаны беларускі асветнік, дае біяграфіі людзей, з якімі  Ф. Скарына быў звязаны пры жыцці ці якія аказалі ўплыў на яго кнігавыдавецкую дзейнасць, а таксама паслядоўнікаў першадрукара ў выдавецкай справе. Раскрываецца вобраз Ф. Скарыны ў беларускім кіна- і тэатральным мастацтве, жывапісе, літаратуры. Выданне будзе карысным для ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй і культурай Беларусі.

Сборник для чтения в 3 классе. В 3 ч. Ч. 1. – Минск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2018. – 320 с. – (Школьная библиотека).

В сборнике произведения: Аксакова С. Т., Андерсена Х. К., Братьев Гримм, Д. Р. Киплинга, И. А. Крылова, Д. Н. Мамина-Сибиряка, Ш. Перро, А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого.

Сборник для чтения в 3 классе. В 3 ч. Ч. 2. – Минск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2018. – 320 с. – (Школьная библиотека).

В сборнике произведения: А. Л. Барто,В. Ю. Драгунского, С. Я. Маршака, С. В. Михалкова, В. В. Орлова, В. А. Осеевой, Е. А. Пермяка.

Сборник для чтения в 3 классе. В 3 ч. Ч. 3. – Минск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2018. – 320 с. – (Школьная библиотека).

В сборнике произведения: В. В. Бианки, Ю. Д. Дмитриева, Б. С. Житкова, С. В. Сахарнова, Г. А. Скребицкого, Н. И. Сладкова, Г. Я. Снегирёва, И. С. Соколова-Микитова, Е. И. Чарушина, Э. Ю. Шима.

Цудадзейны карагод:  зборнік твораў для пазакласнага чытання ў 3-м класе. У 2 ч. Ч. 1/ уклад. І. Г. Волкава. – Мінск: Народная асвета, 2018. – 264 с.: іл. - (Школьная бібліятэка).

Цудадзейны карагод:  зборнік твораў для пазакласнага чытання ў 3-м класе. У 2 ч. Ч. 2/ уклад. І. Г. Волкава. – Мінск: Народная асвета, 2018. – 303 с.: іл. - (Школьная бібліятэка).

Маўр, Я. У краіне райскай птушкі: аповесць/ Янка Маўр. – Мінск: Звязда, 2018. – 128 с. - (Школьная бібліятэка).

Празаічныя творы для дадатковага чытання ў 11 класе: апавяданні, запісы, мініяцюры, эсэ/ уклад. Вольга Рацэвіч. - Мінск: Звязда, 2018. – 296 с. - (Школьная бібліятэка).

Колас, Я. Новая зямля: паэма: для сярэд. і ст. шк.узросту/ Якуб Колас. – Мінск: Беларусь, 2018. – 319 с. – (Школьная бібліятэка).

Радзіма мая дарагая: зборнік для 6 класа. У 2 кн. Кн. 2/ уклад. Аксаны Спрынчан. – Мінск: Мастацкая літаратура, 2018. – 430 с. - (Школьная бібліятэка).

У сэрцы слова адзавіся:  зборнік для 7 класа. У 2 кн. Кн. 2/ уклад. Аксаны Спрынчан. – Мінск: Мастацкая літаратура, 2018. – 407 с. - (Школьная бібліятэка).

Зборнік твораў для дадатковага чытання  ў 8 класе. - Мінск: Беларусь, 2018. – 351 с. – (Школьная бібліятэка).